Shopping cart
0₫

PUBLIC CLOUD – HIGH PERFORMANCE

Được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn phần cứng hiệu quả cao và tốc độ truy cập ổn định, public cloud chủ yếu được sử dụng cho các doanh nghiệp đã và đang muốn có một hệ thống máy chủ ảo tiết kiệm chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin ban đầu. Public Cloud cho phép bạn dễ dàng tiếp cận, triển khai từ khâu ý tưởng đến khi hoàn thiện. Đồng thời bạn có thể nhanh chóng thu thập tài nguyên khi cần từ dịch vụ cơ sở hạ tầng, như điện toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, đến Internet of Things, Machine Learning, kho dữ liệu và phân tích.

Hiển thị tất cả 6 kết quả